Vårdförbundet påverkar

Ledare. Vårdförbundets avtryck i vårdpolitiken är just nu markant. Flera av de frågor som vi driver sedan länge utvecklas åt ett positivt håll.

2 februari 2011

I det dagliga arbetet kan det ibland vara svårt att lyfta blicken från vardagen och se vilket avtryck vi faktiskt gör. Men på senaste tiden har flera av ”våra” frågor verkligen hamnat i fokus. ?

Det senaste exemplet är satsningen på äldre vårdtagare med stora behov. Det är en fråga som vi nött på om under många år. Den lilla andel (drygt 3 pro­cent) av befolkningen som använder uppe­mot 50 procent av vårdens resurser måste ha en central roll när vården planeras och utformas. Nu skapas bättre förutsättningar för det.??

Ett annat exempel är frågan om specialistutbildning för sjuksköterskor. Nu har även vårdens största arbetsgivare gått ut i debatten om att kunskapsbristen i vården hotar patientsäkerheten. Vårdförbundet har drivit även denna fråga under mycket lång tid. Alliansen gav oss ett vallöfte om att införa betald specialistutbildning under mandatperioden. Nu gäller det att samarbeta brett för att hitta de bästa formerna för detta. ?

För några veckor sedan fattade jag beslutet att inte ställa upp för omval som förbundsordförande. Det känns bra att lämna över uppdraget just nu när vi ser så många bevis på att Vårdförbundet gör viktiga avtryck i vårdpolitiken.

I de pågående avtalsförhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting är hälsosamma arbetstider en av kärnfrågorna. Alla måste ha möjlighet till ett hållbart yrkesliv. Även om kunskapen behövs under dygnets alla timmar så ska villkoren vara sådana att alla kan arbeta inom sin profession ända fram till pensioneringen och på ett hälsosamt sätt kunna kombinera privatliv och yrkesliv. I dag saknas bland annat acceptabla villkor för blandat dag- och nattarbete.?

Vi måste få till nya bestämmelser om arbetstidens förläggning. Avtalet ska vara anpassat för vårdens verksamhet samtidigt som det tar hänsyn till medarbetarnas hälsa. Vi vill se en modern reglering av arbetstiden där arbete på obekväm arbetstid ses i sitt sammanhang och arbete på olika tider värderas olika. Vi vill också att tiden för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Nu har SKL chansen att ta ledningen och visa sitt ansvar i denna fråga.??

PS. Du vet väl att du kan följa avtalsförhandlingarna på: vardforbundetbloggen.se/avtalsbloggen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida