Hur gick det sen? Kongressbeslut 2018

Vårdförbundet: Rätt förutsättningar viktigare än elevtak för skolsköterskorna

Vårdförbundet: Rätt förutsättningar viktigare än elevtak för skolsköterskorna
Foto: Getty Images.

Ett tak för antalet elever är inte lösningen på skolsköterskornas ansträngda situation, anser Annika Wåhlin, vårdstrateg på Vårdförbundet. I stället efterlyser förbundet på central nivå en ny beräkningsmodell som väger in socioekonomiska faktorer.

I Stockholms stad arbetar Vårdförbundet hårt för att få till ett maxtak för antal elever som en skolsköterska ska ansvara för. Annika Wåhlin, vårdstrateg på Vårdförbundet, tycker dock inte att ett maxtak är svaret på skolsköterskornas dilemman.

– Lösningen är inte att prata numerärer, utan om skolsköterskornas kompetens och uppdrag. Att de får rätt förutsättningar för att ge en god elevhälsa, säger hon.

– En rad faktorer – som socioekonomi, demografi, nyanlända, ensamkommande, årskurs och antal skolor – spelar in för vilka förutsättningar skolsköterskan behöver.

Skolsköterskor: Beslut från kongressen 2018 – hur gick det sen?

Snart är det dags för Vårdförbundets kongress 2022, där inriktning, val av förbundsstyrelse och beslut ska klubbas igenom. Men hur har Vårdförbundet jobbat för att förverkliga de beslut som fattades vid kongressen 2018?

I en serie artiklar riktar Vårdfokus ljuset på några av besluten och ser vad som hände sedan.

Ett beslut var att "ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med att se över Vårdförbundets politik inom elevhälsan tillsammans med sakkunniga skolsköterskor”.

Påverkat i remissvar

Vårdförbundet förespråkar i stället en beräkningsmodell, som väger in de olika faktorerna och anpassar elevantal efter det. Uppdraget att ta fram en sådan modell bör ges till en myndighet på nationell nivå, menar Annika Wåhlin.

Ett beslut som röstades igenom på Vårdförbundets förra kongress, 2018, var att ge förbundsstyrelsen i uppdrag var att ”skyndsamt påbörja arbetet med att se över Vårdförbundets politik inom elevhälsan tillsammans med sakkunniga skolsköterskor”.

Vad har Vårdförbundet då gjort på nationell nivå för att genomdriva beslutet från förra kongressen?

Annika Wåhlin framhåller flera exempel. Som att förbundet jobbat nära Riksföreningen för skolsköterskor, och i remissvar på utredningar lyft fram vikten av en beräkningsmodell samt skolsköterskans roll och vikt för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Porträtt av Annika Wåhlin, vårdstrateg på Vårdförbundet.
Annika Wåhlin, vårdstrateg på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett.

Under pandemin, när skolsköterskor förflyttades till andra verksamheter i kommunerna, jobbade Vårdförbundet hårt med att se till att omplaceringar inte blev av om de inte var frivilliga.

Propositioner till kongressen

I förbundsstyrelsens förslag, propositioner, till årets kongress, som hålls i maj, finns även förslag på hur Vårdförbundet i sitt påverkansarbete ska konkretisera skolsköterskans roll och uppdrag.

Skolsköterskornas uppdrag växer, och okunskapen om deras egentliga uppdrag är stort. Det basprogram som skolsköterskorna ska följa är inte fastställt nationellt, utan kan se olika ut. Därför bör man enligt Annika Wåhlin göra riskbedömningar, utgå från det vägledningsdokument som Skolverket och Socialstyrelsen har tagit fram tillsammans, och som synliggör skolsköterskans ansvarsområde.

Basprogram för elevhälsan föreslås

Inför årets kongress i maj föreslår en motionär att Vårdförbundet ska verka för att det nationellt utarbetas riktlinjer så att elevhälsan i Sverige följer gällande lagar.

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att elevhälsan behöver förutsättningar och resurser för att skolsköterskan ska kunna leva upp till kraven i skollagen.

För att möta framtidens hälsoutmaningar och vårdbehov behöver hälso- och sjukdomsförebyggande arbete förstärkas och förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen, enligt Vårdförbundet.

”Ett sätt är att i linje med mödrahälsovård och barnhälsovård utveckla nationella hälsovårdsprogram för alla åldrar samt ett nationellt basprogram för elevhälsan”, skriver förbundsstyrelsen i sitt svar till motionen.

Vårdförbundet anser också att elevhälsans medicinska insatser bör bli tillgängliga i ett nationellt kvalitetsregister, och att vårdgivaransvaret för elevhälsan bör förtydligas och stärkas i ledningssystemet. Eftersom Vårdförbundet kommer att fortsätta sitt påverkansarbete i denna riktning, är förbundsstyrelsens förslag till beslut att anse motionen besvarad.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida