Vårdförbundet säger nej till fri alkohol på sjukhus

Vårdförbundets sektion på Danderyds sjukhus i Stockholm säger blankt nej till sjukhusledningens ansökan om att få servera alkohol till patienterna.

– Det kommer att beröra våra yrkesgrupper på ett sätt som vi inte kan acceptera ur arbetsmiljösynpunkt, säger Ann-Sofi Björkman, ordförande i Vårdförbundets sektion på sjukhuset.

Enligt sjukhusledningen är syftet att kunna höja livskvaliteten för framförallt svårt cancersjuka och geriatriska patienter.

– Det har vi inga invändningar mot. Problemet är att det varken finns några onkologiska eller geriatriska avdelningar här på Danderyd. Patienterna ligger utspridda på alla enheter och det finns väldigt få enkelsalar, säger Ann-Sofi Björkman.

Risk för patientbråk

Framför sig ser hon bland annat de konflikter som kan uppstå mellan patienter med olika diagnoser på en och samma sal. Den ena får dricka öl och vin medan den andra kanske nekas.

Alkoholutskänkningen är tänkt att ske via ordination från ansvarig läkare.

– Men det är sjuksköterskorna och barnmorskorna som vid varje enskilt tillfälle ska bedöma om patienten tål alkohol eller inte. Hur en äldre människa reagerar på ett par glas vin vet man aldrig, speciellt som de flesta av våra patienter är här för ett akut omhändertagande. Blir hon eller han orolig, mer förvirrad eller ramlar ur sängen så är det våra yrkesgrupper som drabbas, säger Ann-Sofi Björkman.

Riskgraviditeter

Enligt de ritningar som sektionen tagit del av ska alkoholutskänkningen kunna ske på drygt 90 procent av alla enheter, inklusive avdelningen för riskgraviditeter.

Sjukhusets verkställande direktör, Carola Lemne, tror dock att Vårdförbundets sektion missuppfattat ansökan.

– Den är mycket teknisk och det är inte så lätt att förstå varför den ser ut som den gör. Formellt har vi sökt tillstånd för så gott som samtliga avdelningar, bland annat för att inte behöva söka nytt tillstånd varje gång en omorganisation görs. Men på exempelvis avdelningen för riskgraviditeter kommer det naturligtvis att bli ett generellt förbud mot alkohol.

– Vi har räknat med att alkoholutskänkningen skulle kunna vara intressant för cirka fem procent av våra patienter. De som ligger längre och som inte är akut sjuka.

Förtäckt marknadsföring

Men Ann-Sofi Björkman är inte säker på att syftet ytterst handlar om patienternas väl och ve utan snarare om att sjukhuset, som drivs som aktiebolag, på det här sättet vill marknadsföra sig.

– Den känslan får stå för henne, säger Carola Lemne. Vår utgångspunkt är att försöka se patienterna som individer snarare än diagnoser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida