Vårdförbundet säger nej till regeringens stopplag

En återgång till ett föråldrat tänkande! Vårdförbundet är inte nådigt i kritiken av den så kallade stopplagen mot privata sjukhus. ? Vi avstyrker förslaget i dess helhet, sammanfattar förbundet i sin skrivelse till regeringen.

30 augusti 2004

Förslaget, som presenterades i februari i år av socialminister Lars Engqvist tillsammans med företrädare för stödpartierna vänstern och miljöpartiet, innebär i princip att landstingen behåller ansvaret för landets sjukhus, att varje landsting ska driva minst ett sjukhus samt att sjukhus som drivs med offentlig finansiering förbjuds att ta emot patienter som själva eller via ett försäkringsbolag betalar för vården.

Broms för utvecklingen

Felet regeringen gör är att man utgår från sjukhusbyggnaden i sitt tänkande, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall:

? Alla patienter som är beroende av vårdkedjor som går tvärs över olika gränser i vården vänds ryggen. Regeringens envisa användande av begreppet ?sjukhus? bygger på en traditionell syn där byggnader och skyltar är viktigare än den verksamhet som bedrivs. Det är en väldig broms för utvecklingen, säger hon.

Vårdförbundet är med på att högspecialiserad vård och specialiserad akutvård drivs i offentlig regi, men vill att staten tar över ansvaret. Samtidigt vill man att mångfalden utvecklas när det gäller övrig vård, oavsett om den ges på ett sjukhus, en vårdcentral eller i någon annan form.

? För att vården ska utvecklas behövs mångfalden, säger Eva Fernvall.

Vill tillåta privatfinansierad vård

Vårdförbundet har också svängt när det gäller att tillåta att privat finansierad vård ges inom sjukvårdsinrättningar som finansieras av landstingen.

? Det vore resursslöseri att inte tillåta till exempel privatfinansierade starroperationer om en entreprenör har klarat av det uppdrag han fått av landstinget, säger Eva Fernvall.

Men hon framhåller samtidigt att riksdagens prioriteringsregler måste följas. Den som har störst behov måste alltid gå före.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida