Vårdförbundet säljer ”oetiska” aktier

Vårdförbundet ställer nu större etiska krav på innehållet i sin aktieportfölj. Därför flyttar förbundet placeringar från fonder med företag som inte lever upp till förbundets etiska krav.

– Det är viktigt att ha en placeringspolicy och att följa den, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet har hittills följt de kriterier som TCO:s etiska fond har ställt upp för kapitalplaceringar. Men den fonden läggs nu ner. För att försäkra sig om en fortsatt etiskt och miljömässigt bra förvaltning av Vårdförbundets tillgångar tecknade förbundet i höstas avtal med ett analysföretag som ska göra en etisk granskning av förbundets aktieinnehav två gånger om året.

En första granskning är nu gjord och den visade att Vårdförbundet borde byta ut 10 procent av sina placeringar. Merparten av det aktieinnehavet handlar om placeringar i globala fonder gjorda i början av 1990-talet. I en första omgång kommer aktier att säljas med en beräknad reavinst på uppåt 50 miljoner kronor före skatt.

– Det kostar ju en del att placera om så det känns skönt att kunna göra det utan förlust, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida