Vårdförbundet ska prioritera möten med medlemmar

»Vi förtroendevalda måste bättre än i dag prioritera möten med medlemmar ute på arbetsplatserna«, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund när hon beskriver förbundets mål för 2006.

6 januari 2006

Grunden i de mål som förbundsstyrelsen har beslutat om för det kommande året är helheten. Att se att mycket hänger ihop och att det finns en röd tråd som knyter samman olika frågor, förklarar Anna-Karin Eklund.

Genom att till exempel bidra till vårdens utveckling kan förbundet också skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas arbetssituation och arbetsvillkor.

– Vi har länge pratat om hur viktigt det är att se helheten, men vi har haft svårt att förklara vad det innebär. I stället har vi alltför mycket arbetat med enskilda frågor, säger hon självkritiskt.

De mål som nu finns ska ses som en utveckling av begreppet vårdmiljö. Det är ett begrepp som Vårdförbundet lanserade för något år sedan för att visa att olika frågor som rör både patienter och anställda i vården var och en för sig bidrar till att ge en god och säker vård, till exempel arbetstid, lön, prioriteringar, vårdetiska diskussioner och ledarskap.

Att just lön inte nämns specifikt i målen har fått en del medlemmar att reagera. Tänker Vårdförbundet inte slåss för högre löner?

– Självklart är lönen mycket viktig och visst ska vi kämpa för större lönehöjningar. Men lönen är inte en avskild fråga utan påverkas av andra frågor, till exempel arbetsuppgifter och vilket ansvar man tar. Därmed är lönen en del av helheten, säger Anna-Karin Eklund.

Hon anser att det finns en fara med att peka ut lönen som ett enskilt mål.

– Då är risken stor att man bara koncentrerar sig på lönen och inte ser sammanhanget. Dessutom blir det fel om vi sätter lönefrågan som ett ettårsmål. Lönen finns alltid med i förbundets satsningar och måste ses i ett längre perspektiv än ett år.

En viktig fråga under det kommande året är att få i gång en diskussion ute i landet när det gäller synen på helheten och övriga viktiga frågor. Därför kommer en rad möten och konferenser att hållas med förtroendevalda i landet. Tanken är att de förtroendevalda sedan ska föra diskussioner med medlemmarna på arbetsplatserna.

Det andra målet för förbundet är att förbättra kvaliteten i mötena mellan medlemmar, förtroendevalda och allmänheten.

– Diskussionerna ska inte försiggå enbart på speciella konferenser och möten, utan äga rum hela tiden i alla tänkbara sammanhang. Möten öga mot öga är viktiga och måste prioriteras högre än hittills, säger Anna-Karin Eklund.

Framför allt ska de föras lokalt, där vårdtagare och vårdgivare möts. Det är där det finns en möjlighet att stödja utvecklingen av det förbundet kallar de vårdnära processerna, och det är där man kan påverka patienternas, de enskilda medlemmarnas och arbetsgruppernas villkor.

Att föra ned diskussionerna till arbetsplatsnivå tror Anna-Karin Eklund kan leda till en positiv utveckling för medlemmarna.

– Om vi från nationellt håll kan bidra till att ge de förtroendevalda en grund hoppas vi att de sedan ska kunna engagera medlemmarna på arbetsplatserna. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för medlemmar att delta i utvecklingen av vården, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida