Vårdförbundet startar jämställdhetsprojekt

4 september 2000

Mot bakgrund av de många diskussioner som förts om en kortare arbetstid har Vårdförbundet beslutat att starta ett jämställdhetsprojekt. Den extrakongress som hölls i februari 1999 slog fast att arbetstider inte bara är en avtalsfråga och inför den senaste kongressen lämnade avdelning Skåne in en motion om lagstadgad arbetstidsförkortning. Motionen resulterade i ett beslut om att utveckla förbundets politik när det gäller viktiga jämställdhetsfrågor. Frågan om kortare arbetstid är en viktig del, men även frågor om lön, chefstjänster, utbildning, hälsa, allmän service och fritid kommer att diskuteras. Projektgruppen leds av förbundets vice ordförande Margareta Albinsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida