Vårdförbundet stödjer kampanj mot minor

7 januari 2003

Svenska FN-förbundet (där Vårdförbundet är medlem) har i samarbete med Räddningsverket och FN:s utvecklingsprogram undp startat kampanjen »Röj-en-mina«. Syftet är att skapa en opinion för en minfri värld och att samla in pengar till fn:s minröjningsarbete. Företag och organisationer kan till exempel satsa pengar på minröjning i ett speciellt land eller ta sig an ett projekt för minoffer.

Sverige är det fjärde landet i kampanjen, efter England, Kanada och usa, och hittills har man fått in över 60 miljoner kronor och kunnat röja 176 minfält.

Men mycket återstår. Enligt beräkningar finns det kvar 70 miljoner minor i marken i 70 länder.

Svenska FN-förbundet är en paraplyorganisation för internationella frågor och har som medlemmar 140 riksorganisationer och 120 lokala föreningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida