Vårdförbundet tog initiativ till ledarutbildning

11 juni 2001

Vårdförbundet i Dalarna ledsnade på att ledarskapsutbildningen inte kom i gång.Till sist tog man upp frågan med landstings-ledningen och då blev det resultat. Vid två tillfällen, i juni och under hösten, kommer första linjens chefer, ledare med arbetsmiljö-ansvar och som har utvecklingssamtal att få utbildning i arbetsmiljö, medbestämmande samt stress- och konflikthantering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida