Vårdförbundet välkomnar engagemang hos SKL:s politiker

Det är positivt att politikerna visar ett så stort engagemang. Det bådar gott inför de fortsatta förhandlingarna.Så säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund med anledning av SKL:s replik i dag på hennes debattartikel i lördags i Dagens Nyheter.

5 februari 2008

I repliken skriver SKL:s politiska toppar att ”det krävs att Vårdförbundet tar sitt ansvar och inte ställer orimliga krav. Hittills har man tyvärr inte gjort det.”

Men även om Anna-Karin Eklund avvisar talet om ansvarslöshet och orimliga krav tycker hon ändå att det är positivt att de ledande politikerna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, är så engagerade i förhandlingarna med Vårdförbundet.

– Det visar att de har tagit del av våra yrkanden. Jag hoppas nu på konstruktiva förhandlingar så att vi får ett avtal som båda parter kan stå bakom till den 1 april, säger Anna-Karin Eklund.

SKL fick veta redan i mars

Hon hänvisar till att Vårdförbundet redan i mars förra året lämnade över ett dokument där man beskrev vad som, enligt förbundet, inte fungerade i den lokala lönebildningen.

– Vi sade upp avtalet för att det fanns problem som vi måste komma till rätta med. Vi kände inte att vi fick gehör för det hos SKL.

Anna-Karin Eklund medger att det kanske inte är det mest optimala att utbyta argument via DN:s debattsida, men att skälet till att hon skrev debattartikeln var att förbundet ville vara tydliga med vad som behövs för att återuppta uppvärderingen av förbundets yrkesgrupper som påbörjades 1995.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida