Hök24

Vårdförbundet varslar om strejk

Vårdförbundet varslar om strejk
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: Ulf Huett och Getty Images

På tisdagsmorgonen tog Vårdförbundet till sitt tyngsta vapen i konflikten med SKR och Sobona och varslade om strejk i fem regioner på universitetssjukhus runtom i landet samt Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Om inte ett avtal mellan parterna kommer till stånd innan den 4 juni tas 2 000 medlemmar och oorganiserade ut i strejk. Samtidigt hävs den nyanställningsblockad som gällt sedan den 25 april i regionerna.

Sedan den pågående övertids- mertids- och nyanställningsblockaden inleddes den 25 april i samtliga regioner, har parterna Vårdförbundet och SKR och Sobona inte förhandlat. Däremot har de haft enstaka sonderande samtal i ett försök att närma sig varandra. Men utan att komma någon vart, positionerna är fortsatt lika fastlåsta som tidigare.

Stridsfrågan om arbetstidsförkortning har inte gått att lösa. Arbetsgivaren säger blankt nej till det. För Vårdförbundet är det den viktigaste frågan i ljuset av att en tredjedel av medlemmarna arbetar deltid på grund av den alltför tunga och stressiga arbetsmiljön.

Vårdförbundets varsel om strejk rör runt 2 000 medlemmar och oorganiserade i de fem regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Varslet omfattar arbetsplatser på Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus och Norrlands universitetssjukhus. Därutöver omfattas Danderyds sjukhus och Södersjukhuset på Sobonas avtalsområde.

Strejken inleds den 4 juni klockan 11 och omfattar biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Generellt undantas psykiatri och enheter som vårdar barn av detta varsel.

Så sent som på måndagen utökades övertidsblockaden till att också omfatta 29 kommuner i hela landet.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro förklarar varför man nu väljer att trappa upp konflikten.

– Vi mötte arbetsgivaren så sent som i går. Men fortfarande möter de inte upp oss i vårt viktigaste yrkande om arbetstidsförkortning. Därför känner vi oss tvingade att ta till strejk för att visa att vi menar allvar.

Varför väljer ni just universitetssjukhus som strejkobjekt?

– Vi har många medlemmar på universitetssjukhusen som sliter rejält utan att deras sjukhusdirektörer trycker på hos SKR.

Vad har övertidsblockaden, mertidsblockaden och nyanställningsblockaden hittills fått för effekter?

– Den visar hur arbetsgivaren överutnyttjar våra medlemmar och använder tid som egentligen inte finns.  Men nu har de hittat sätt att runda blockaden genom till exempel förskjuten arbetstid. Just nu har vi över 1 000 tvister.

Vad vill ni uppnå med en strejk?

– Vi vill visa att ett kortare heltidsmått är den viktigaste frågan för våra medlemmar och att vi menar allvar. Men hittills har vi mött en arbetsgivare som säger sig inte ha mandat att gå oss till mötes. Vi hör varje dag från medlemmar att nu är det nog.  Ytterst handlar det om att vi vill rädda svensk offentlig sjukvård som håller på att nedmonteras trots att det är den viktigaste frågan också för befolkningen. Unga accepterar inte dåliga arbetsvillkor och nöjer sig inte med att ha en samhällsviktig tjänst utan att också ha hållbara arbetstider.

Hur skulle man stegvis kunna införa arbetsförkortning på ett rimligt sätt?

– Vi har visat arbetsgivaren ett schema med drygt en timmes arbetstidsförkortning och som går att införa enbart med schemaförändringar. Kommunal har till exempel redan detta i sitt avtal och vi har det även med privata arbetsgivare.

Hur ser ni till att en eventuell strejk inte blir samhällsfarlig?

– Vi har valt stora regioner som har flera avdelningar av samma slag. Vi har i våra varsel tagit ansvar genom att ange undantag för att upprätthålla vård för exempelvis cancerdiagnoser, vård för barn och för livshotande tillstånd. Nu har arbetsgivarna två veckor på sig att förbereda och anpassa sig så att de fortsatt kan erbjuda medborgarna en god hälso- och sjukvård. Det är viktigt att de tar det arbetet på allvar.

Motparten säger att de inte har råd med arbetstidsförkortning eftersom de går med underskott plus att de har personalbrist. Vad säger ni?

– Det finns pengar, till exempel kan man bygga nya sjukhus och ha en stor administration. Det handlar om att värdera medarbetarna. Görs inget åt våra medlemmars arbetsmiljö så finns risken att ännu flera lämnar yrket. Vi får mer och mer sådana signaler.

Hur länge kan en strejk pågå?

– Vi är beredda att gå hur långt som helst för att få arbetsgivaren att förstå hur viktig den här frågan är. Om arbetsgivarna möter upp i detta är vi beredda att sluta avtal.

Nyanställningsblockaden som i dag gäller samtliga regioner samt Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus och ambulanssjukvården i bolaget Aisab hävs för regionerna samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus när strejkvarslet träder i kraft den 4 juni.

Det är 16 år sedan Vårdförbundet senast var i konflikt. 2008 strejkade man för högre löner.

Detta gäller för dig som medlem

Du som berörs av strejkvarslet måste registrera dig via Vårdförbundet för att kunna få konfliktersättning. Logga in i tjänsten Konfliktersättning och uppdatera dina uppgifter samt lägg till konto för utbetalning. För dig med skyddad identitet finns särskild instruktion. Läs mer på Vårdförbundets sajt.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida