Vårdförbundet vill halvera sjukfrånvaron

7 januari 2002

För att öka samsynen kring vad som behövs för att motverka ohälsa har regeringen inlett ett trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Landstingsförbundet och Svenska Kommunalarbetarförbundet har haft överläggningar med Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Petterson om arbetsmiljön i vården. Dessa centrala parter vill nu inleda ett gemensamt arbete med målet att halvera sjukfrånvaron och har uppvaktat regeringen med en skrivelse där de bland annat föreslår att Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens tillsynsverksamhet samordnas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida