Vårdförbundet vill påverka textilarbetares vardag

Hur har arbetarna det som syr din bussarong? Den frågan har Stockholmsavdelningen ställt sig. Deras motion om att försöka påverka textilarbetarnas villkor godtogs av kongressen.

I motionen skriver Stockholmsavdelningen: »De kläder och textilier vi använder i Sverige och övriga västvärlden tillverkas oftast under miserabla förhållanden. Det innebär att de arbetare som syr bussarongen du har på dig i ditt arbete inte alltid har samma rättigheter som du. Långa arbetsdagar, dålig arbetsmiljö och inga fackliga rättigheter hör till vardagen.«

Avdelningen pekar i motionen på att det finns en kod som baseras på fn:s arbetsorganisation ilo:s konventioner om bland annat fackliga rättigheter, nej till diskriminering, reglerade arbetstider och nej till tvångs- och barnarbete. Avdelningen yrkade att Vårdförbundet ska påverka landsting, kommuner och privata arbetsgivare inom vården så att de när kläder köps in ska anta en etisk kod enligt ilo:s konventioner.

Detsamma ska gälla vid Vårdförbundets upphandling av profilprodukter, anser Stockholmsavdelningen.

Förbundsstyrelsen ansåg i sitt svar att motionen ligger i linje med förbundets politik och värderingar. Kongressen tyckte likadant och sa med stor majoritet ja till motionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida