Vårdförbundet vill säkra rätten till abort

11 april 2005

Vårdförbundet säger i sitt remissvar till TCO om förslaget till nytt EU-fördrag, det som kallas EUs nya konstitution, att det är en stor brist att ingenting sägs om den reproduktiva hälsan, till exempel kvinnans rätt till sin kropp och rätten till abort. Förbundet är däremot i huvudsak positivt till bland annat de föreslagna reglerna om offentlighet och meddelarskydd och att man erkänner att alkohol och tobak är ett hot mot folkhälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida