Vårdförbundet:
Sjuksköterskans roll synlig i krav på vårdkvalitet

1 december 2003

I mitten av november presenterade Vårdförbundet ett dokument med kvalitetskriterier för den psykiatriska vården.

Kerstin Belfrage, ombudsman på förbundet, menar att kvalitetskraven i sig visar sjuksköterskans roll. Som exempel tar hon avsnittet om kroppslig hälsa. Där lyfter Vårdförbundet bland annat fram att patienten ska uppmuntras till en hälsosam livsstil och få kunskap om sin psykiska sjukdom och sina mediciner. För att kunna uppmärksamma om patientens hälsa försämras måste personalen ha tillräcklig kompetens, står det vidare. Att personalen ska utgöras av sjuksköterskor för att kvalitetskraven ska kunna uppfyllas är uppenbart, menar Kerstin Belfrage.

– Det är ofta problematiskt med gränsdragning mellan yrken men psykiatrisjuksköterskan är helt klart den som har den specifika omvårdnadskunskapen.

I arbetet med att ta fram kvalitetskriterierna valde Vårdförbundet att sätta patienten i centrum och inte fokusera på personalkategorier.

– Men nu ska vi gå vidare. Vi vet att psykiatrisjuksköterskan har en viktig roll, till exempel när det gäller omvårdnadsforskningen. Och vi kommer att fortsätta samarbetet med Riksföreningen för psykiatri för att få sjuksköterskor att ta till sig kvalitetskraven i praktiken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida