Vårdförbundets första ordförande är död

Vårdförbundets första ordförande Gerd Zetterström Lagervall är död. Hon avled den 24 augusti efter en längre tids sjukdom.

1 oktober 2001

Gerd Zetterström Lagervall föddes 1916 i Timrå och tog sin sjuksköterskeexamen med psykiatri som specialinriktning på Röda korsets sjuksköterskeskola i Stockholm 1940. Efter att för dåvarande Medicinalstyrelsen bland annat ha utformat
en specialutbildning för sjuksköterskor inom psykiatri arbetade hon på Medicinalstyrelsen som byråinspektör och byrådirektör från mitten av 50-talet till 1960.

Fackförbundet bildades
Gerd Zetterström Lagervall var ordförande i Svensk sjuksköterskeförenings, ssf, Stockholmsavdelning 1951–55 och vice ordförande i ssf 1954–55 innan hon 1960 valdes till ssf:s ordförande. Hon var kvar på den posten till 1979.

Hon var även ordförande i förhandlingskartellen shstf från dess bildande 1965, var en av initiativtagarna till bildandet av Vårdförbundet som fackförbund 1976 (under namnet SHSTF) och dess första ordförande 1976–77. Hon fortsatte sedan som ledamot i förbundsstyrelsen ytterligare en period, till 1983.

Gerd Zetterström Lagervall hade också internationella uppdrag, bland annat inom den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN och FN-organet WHO.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida