Vårdförbundets medlemmar vinnare när Jönköping höjer lönerna

Många sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i Jönköping får i år en extra lönehöjning på mellan 350 och 850 kronor i månaden.

Vårdförbundets medlemmar är vinnarna när landstinget i Jönköping satsar tio miljoner kronor extra för att få lönerna mer rättvisa. Den största delen av pengarna går nämligen till sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Övriga grupper som får del av pengarna är audionomer, dietister, arbetsterapeuter, teckenspråkstolkar och serviceledare. Alla får en lönehöjning mellan 350 och 850 kronor i månaden.

Bakgrunden till satsningen är en nyligen genomförd lönekartläggning där man tittade både på genusfrågan och förhållandet mellan olika grupper.

Satsning även 2007

Det här gäller 2006, men landstinget nöjer sig inte med det. En ny liknande satsning ska genomföras även 2007. Enligt personaldirektören Mats Hoppe kommer också den i huvudsak att riktas till anställda inom vården med tre-fyra års högskoleutbildning.

– Målet måste vara att inte ha några osakliga löneskillnader på grund av kön, men också att vi har en sund lönestruktur där alla bedöms likvärdigt och att utbildning och goda prestationer lönar sig, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida