Nytt uppdrag

Vårdförbundets tidigare expert lånas ut till SKL

Vårdförbundets tidigare expert lånas ut till SKL
Lisbeth Löpare-Johansson blir från 1 oktober samrdnare för nära vård inom SKL.

Fram till för ett par år sedan var Lisbeth Löpare-Johansson vårdstrategisk chef inom Vårdförbundet. Numera är hon utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. Men till hösten lånas hon ut till arbetsgivarorganisationen SKL.

2 september 2019

I sin nya roll blir Lisbeth Löpare-Johansson samordnare för nära vård inom Sveriges kommuner och landsting, SKL (se faktaruta). Från den 1 oktober i år ska hon bland annat att stötta landets kommuner och regioner i omställningen mot en personcentrerad nära vård och omsorg. I sin nya roll kommer hon löpande att hålla kontakt med regeringen och olika departement.

–  Det är en strategisk viktig roll för hälsa, vård och omsorg i Sverige. Att på detta sätt få vara med och påverka omställningen känns fantastiskt spännande, säger Lisbeth Löpare-Johansson i ett pressmeddelande från Region Norrbotten.

Fram till för åtta år sedan var Lisbeth Löpare-Johansson vice ordförande i Vårdförbundet. Hon lämnade förbundet för att utveckla kvaliteten inom primärvården i Norrbotten. Efter ett tag återkom hon dock till förbundet för att som tjänsteman och vårdstrategisk chef driva utvecklingen av förbundets vård- och professionsfrågor.

Det första hon fick på sitt bord var att ta fram en modell för betald specialistutbildning, det som senare blev AST, akademisk specialisttjänstgöring. Sedan beslutet om att utveckla AST togs 2013 har många medlemmar fått sin specialistutbildning betald. Numera är det få regioner som inte har infört modellen med utbildningstjänster.

Lisbeth Löpare-Johansson var även starkt drivande i förbundets önskan om att vården ska bli mer personcentrerad.

Nära vård

Nära vård omfattar enligt SKL bland annat:

  • Samverkan mellan kommuner och regioner
  • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten
  • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter
  • Att personal har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt
  • Att personcentrering är vägledande
  • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida