Vårdformer för psykiskt störda missbrukare saknas

5 augusti 2002

Många narkomaner i Stockholms län lider av allvarlig psykisk ohälsa. Det framgår av en avhandling av psykologen Ulla Bertling, som nyligen lades fram vid Karolinska institutet i Stockholm. Studien bygger på en enkät som besvarades av personal i vården. Den visar också att det finns en stark koppling mellan oklart behandlingsansvar för narkomanerna och psykotisk PO (personlighetsorganisation) bland de missbrukande männen.

– Eftersom ansvaret för vården av allvarligt psykiskt störda missbrukare är delat mellan allmänpsykiatrin och missbruksvården uppstår allvarliga samordningsproblem som kan försvåra vården för såväl män som kvinnor. Det behövs därför integrerade vårdformer där det finns både psykiatrisk, social och psykologisk kompetens, särskilt för de mest störda missbrukarna. Men tyvärr har sådana enheter lagts ner, säger Ulla Bertling.

Studien visar också att tungt missbruk är vanligare bland de med borderline PO, medan framför allt män med psykotisk PO oftare har ett oklart missbruksmönster. De män som även missbrukade alkohol hade också sämre psykisk hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida