Vårdhögskolor blir statliga

5 februari 2001

Alla hittillsvarande landstingsdrivna vårdhögskolor tas över av staten från 1 januari 2002. Det har regeringen och Landstingsförbundet enats om. Nu ska överenskommelsen godkännas av de inblandade parterna: riksdagen, landstingen och Landstingsförbundets styrelse. När det är gjort avslutas den sammansmältning av de tidigare sjuksköterskeutbildningarna med de statliga universiteten och högskolorna som pågått under senare år.

Samtidigt förklarade utbildningsminister Thomas Östros att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen ska ökas kraftigt. Utbyggnaden inleds redan i år och 2003 ska antalet platser ha ökat med 1 000. Med den utbyggnaden ska man nå det mål som Vårdkommissionen satte upp 1999. Höstterminen 2000 antog vårdhögskolorna drygt 2 000 studenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida