Vårdhögskolor får ge kandidatexamen

För första gången får vårdhögskolor ge kandidatexamen.

För första gången får vårdhögskolor ge kandidatexamen.
n När Högskoleverket våren 1996 redovisade sin utvärdering av landets vårdhögskolors högskolemässighet var resultatet nedslående: Många bedömdes vara ej högskolemässiga, bara några få fick överbetyg.

Bland dem som underkändes när det gällde högskolemässigheten för sjuksköterskeutbildningen fanns Vårdhögskolan i Halmstad. Där har man använt de gångna åren väl – Högskoleverket har nu gett Halmstad tillstånd att utfärda magisterexamen.

I och för sig hänger det också samman med att Vårdhögskolan i Halmstad under mellantiden blivit statlig. Men också flera andra skolor, fortfarande vårdhögskolor, har godkänts av Högskoleverket som behöriga att utfärda kandidatexamen. Det gäller Hälsohögskolan i Jönköping (omvårdnad och biomedicinsk laboratorievetenskap), Vårdhögskolan i Borås (omvårdnad) och Vårdhögskolan i Malmö (biomedicinsk laboratorievetenskap).

”Fantastisk utveckling”
Det är första gången någon vårdhögskola får tillstånd att utfärda kandidatexamen. Tidigare har vårdhögskolorna bara fått utfärda högskoleexamen.

”Det har skett en fantastisk utveckling. De har arbetat otroligt. Ett bra betyg på att de kommit långt.” Superlativerna haglar när Brita Bergseth kommenterar Högskoleverkets beslut. Brita Bergseth är utredare på verket och var med om att arbeta fram utvärderingen 1996. Hon var också sekreterare i den utredningsgrupp som nu tagit ställning till nio skolors ansökan om att få rätt att utfärda magister- och kandidatexamina i omvårdnad och biomedicinsk laboratorievetenskap. (Utredningen har också behandlat liknande ansökningar när det gäller andra inriktningar inom utbildningsområdet vård och omsorg.)

Högskoleverkets utredningsgrupp har rest runt till alla de skolor som ansökt om rätt att utfärda examina. Bedömningen är i princip inriktad på att kontrollera kvaliteten inom tre områden: lärarnas kompetens, hur utbildningen är organiserad och vilken tillgång studenterna har till bibliotek, studieplatser, datorer och liknande.

Att fem skolor passerat nålsögat innebär samtidigt att fyra inte gjort det. Mitthögskolan (i Härnösand/Sundsvall/ Örnsköldsvik /Östersund), Blekinge internationella hälsohögskola, Högskolan Väst i Vänersborg och Hälsohögskolan i Värmland håller inte tillräckligt hög klass för att godkännas. Men flera av dem är på god väg och blir förmodligen godkända inom kort.

Högskolor slås ihop
Samtidigt slås allt fler vårdhögskolor ihop med sina statliga grannar. I Skåne är den processen långt kommen: I april slår Vårdhögskolan i Lund-Helsingborg ihop sina påsar med Lunds universitet och i juli blir Vårdhögskolan i Malmö och den statliga högskolan i Malmö ett.

Av de 28 landstingsdrivna vårdhögskolorna som utvärderades 1996 återstår faktiskt bara 13 i dag. Och som det ser ut nu kommer de flesta av de återstående att förstatligas. Det är bara i ett par fall som landstingspolitikerna klart sagt ifrån att de vill behålla vårdhögskolorna i landstingets regi. Kvar som vårdhögskolor blir också de tre privata skolorna, Ersta-Sköndal, Röda Korset och Sophiahemmet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida