Vårdkrisen slår hårt

Varje dag får jag nya exempel på hur Vårdkrisen drabbar medlemmar i Vårdförbundet. Många får sämre arbetstider och lägre ersättning samtidigt som arbetsbelastningen ökar. Några blir utan jobb. .

4 december 2009

Politiker i kommuner och landsting har på många håll i landet fattat beslut om sänkta skatter och på så sätt bidragit till att välfärden fått mindre pengar. Det har nu i den ekonomiska krisen lett till stora nedskärningar i vården, vilket gör att kvaliteten försämras. Risken för misstag och skador ökar. Men det är naturligtvis inte beslutsfattarna som drabbas av detta, utan patienterna och vi som arbetar i vården. En stor resurstjuv i vården är det stora antalet vårdskador, som står för 20 procent av kostnaderna. Här finns stora pengar att hämta och här spelar medlemmar i Vårdförbundet en mycket viktig roll. Vi har viljan och vi har kunskapen för att kunna bidra till en säkrare vård. Men för att det ska gå att genomföra krävs ett modigt ledarskap. Man måste våga utmana vårdens organisation och verkligen använda kompetens och resurser på ett nytt, effektivare sätt, i stället för att skära ned med osthyveln. Vi vill och vi tar ett samhällsansvar. Men vi tänker inte forstsätta att subventionera välfärden genom låga löner. SKL:s utspel om vårt avtal har väckt starka reaktioner runt om i landet. Många engagerade medlemmar, bland annat på Facebook, visar vilken kraft vi är när vi agerar tillsammans. skl och deras vapendragare på Svenskt näringsliv och Arbetsgivarverket har ett gemensamt mål om sifferlösa avtal i den kommande avtalsrörelsen. Vi får väl se hur det blir med det. Det är inte bara Vårdförbundet som provocerats av skl:s utspel. Istället för att »sätta agendan« inför stundande förhandlingar har man lyckats reta upp stora delar av svenska folket. Ett positivt inslag denna dystra höst var Vårdförbundsveckan. Temat i år var säker vård och reflekterande samtal. Jag hade förmånen att i början av veckan få träffa Ami Hommel, sjuksköterska från Lund, som tilldelats det allra första »stora vårdpriset«. Priset är instiftat av Vårförbundet och Salus Ansvar och syftar till att belöna medlemmars forskning som leder till positiva konsekvenser för vården och patientsäkerheten. Ami Hommel forskar om ökad säkerhet vid vård av patienter med höftfrakturer. Det känns inspirerande och kul att få belöna och uppmärksamma denna betydelsefulla forskning. Just nu genomför vi ett stort arbete för att förbättra Vårdförbundets kommunikation. Vi funderar kring hur vi på bästa sätt kan svara mot de behov och förväntningar som finns hos medlemmar och andra målgrupper. Resultatet av detta arbete kommer att börja synas under första halvåret nästa år. P.S. Nu har även Vårdförbundet en officiell sida på Facebook. Alla som har en Facebook-profil kan vara med. Gå in på facebook.com/vardforbundet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida