Vårdlärare får själva välja sitt huvudförbund

Vårdförbundet och Lärarförbundet har kommit överens om att sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som arbetar inom högskoleområdet kan välja vilket förbund som ska vara deras huvudförbund, samtidigt som de är medlemmar i båda förbunden.

Sedan länge har vårdlärare kunnat vara dubbelorganiserade i Vårdförbundet och Lärarförbundet, men löner och anställningsvillkor samt professionella frågor har skötts enbart av Lärarförbundet.

Det nya avtalet ändrar på detta och det blir den enskilde medlemmen själv som väljer vilket av de två förbunden hon
vill ska vara facklig huvudorganisation. Dubbelorganiseringen blir dock kvar i och med att man automatiskt blir medlem även i det andra förbundet.

De som berörs av avtalet blir även automatiskt medlemmar i ett speciellt samarbetsorgan för de två förbunden.

Förändringen innebär också att förbunden lokalt bestämmer på vilket sätt medlemmarnas fackliga och professionella intressen ska bevakas.

De som berörs av avtalet är lärare som är sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker.

Det gäller professorer, lektorer, adjunkter och doktorander vid vårdhögskola/högskola/universitet och övriga befattningar vid klinik, där det mesta arbetet består av pedagogiska arbetsuppgifter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida