Vårdpersonal får ge råd om naturläkemedel

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket går ut med en vägledning till vårdpersonal angående användning av naturläkemedel eftersom många känner sig osäkra.

16 februari 2004

? Sedan några år tillbaka har antalet förfrågningar om huruvida man får rekommendera och diskutera naturläkemedel med patienterna ökat. Främst är det sjuksköterskor som hör av sig. För att tydliggöra vad som gäller har vi valt att gå ut med en vägledning på vår hemsida, där man även kan hitta godkända naturläkemedel under fliken läkemedel, säger Per Claesson på Läkemedelsverket.

Alla naturläkemedel som är godkända av Läkemedelsverket kan rekommenderas av sjuksköterskor inom ramen för deras yrkeskompetens. Naturläkemedel bör journalföras precis som andra läkemedel. Vägledningen grundar sig på lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) och läkemedelslagen (1992:859).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida