Coronakrisen

Vårdpersonal flyttas från ambulanser

Vårdpersonal flyttas från ambulanser
På grund av coronakrisen flyttas sjuksköterskor och sjukvårdare från ambulanserna till sjukhusen och ersätts av bland annat brandmän. Foto: TT:

Utbildad vårdpersonal flyttas från ambulanser till sjukhus på grund av personalbrist under coronakrisen. Nu varnar ambulanssjuksköterskor för att kompetensen sänks och patientsäkerheten hotas.  

Bland annat brandmän och poliser har tagits in att bemanna ambulanser tillsammans med ambulanssjuksköterskor på flera håll i landet sedan i våras. Enligt SR Ekot har åtminstone fem regioner sänkt eller planerar att sänka kompetensen i ambulanserna på grund av krisläget.

”Vi får köpa det just nu”

De ambulanssjukvårdare eller andra ambulanssjuksköterskor som brukar utgöra team tillsammans med den obligatoriska ambulanssjuksköterskan har istället placerats på till exempel intensivvårdsavdelningar eller i helikopterverksamheten på grund av bristen på arbetskraft. 

– Som personalsituationen ser ut så får vi nog köpa det just nu, säger ambulanssjuksköterskan Kent Nedergård i Gällivare, förtroendevald i Vårdförbundet Norrbotten.

– Men det finns en oro som vi diskuterar ganska mycket på stationen med kolleger och även med chefer att det här ska bli mer permanent i förlängningen, att man ska tycka att man kan ta in personal från räddningstjänsten för det är ”bara att köra”. 

”Blir en otrygghet”

Konflikten om vilka som ska bemanna ambulanserna är inte ny. Även tidigare år har det funnits arbetsgivare som anställt personal från räddningstjänst och försvaret som till exempel sommarvikarier med hänvisning till svårigheterna att rekrytera. 

Personer som jobbat som exempelvis brandmän och poliser kan ha tidigare utbildning i utryckningskörning och livräddning, och de får även en kortare utbildning innan de sätter sig i ambulanserna, men det motsvarar inte den kunskap och erfarenhet som ordinarie ambulanspersonal har. 

– Både för patienten och den som jobbar som sjuksköterska blir det en otrygghet när man tar in personal som inte är sjukvårdsutbildad. Från vår synvinkel är det inte bra, vi tappar ju personal, säger Kent Nedergård.

Transporter mellan sjukhus

Hittills har förändringen i Gällivare handlat om transporter mellan sjukhus och inte akuta körningar. Farhågan är att uppdraget ska utökas till att gälla även utryckningar.

– Vid exempelvis en trafikolycka så jobbar man enligt ett koncept som inte räddningstjänsten gör på samma sätt. Skulle man åka skarpt på en trafikolycka med ambulansen blir det svårt att jobba enligt de rutinerna. Samarbetet mellan oss i ambulansen är viktigt, många ser det som en stor fara om det skulle bli så att man åker på utryckningar med personal som inte är utbildad inom det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida