Vårdpersonal kan föreslå naturläkemedel

8 mars 2004

Naturläkemedel är inte några okontrollerade alternativa produkter utan en integrerad del av den officiellt erkända egenvården med receptfria läkemedel. All personal kan därför, inom ramen för respektive yrkeskompetens, rekommendera naturläkemedel i enlighet med Läkemedelsverkets godkännande. Det slog bland andra Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Vårdförbundet fast vid en hearing om naturläkemedel. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida: www.mpa.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida