Vårdplatser skrotas av flera skäl

De senaste tre åren har minst fem sjukhusavdelningar lagts ned med personalbrist som en av orsakerna. Men dålig ekonomi är på väg att gå om personalbrist som orsak till att avdelningar försvinner, visar en enkät.

1 september 2003

Då och då läggs sjukhusavdelningar ner. Orsakerna är flera. Bristen på läkare och sjuksköterskor är bara en. Det visar en enkät som Vårdfacket skickade ut till samtliga landsting under våren.

Enkäten, som alla landsting svarade på, visar att antalet avdelningar som lagts ned enbart på grund av personalbrist kan räknas på ena handens fingrar. Bland dem finner vi två avdelningar i Region Skåne och en i Jönköpings län.

Dessutom har Gävleborgs läns landsting och landstinget i Värmland lagt ner avdelningar tidigare än beräknat på grund av att man hade svårt att hitta personal. Men där var det bara en tidsfråga innan avdelningarna ändå skulle bort på grund av ekonomiska eller vårdideologiska skäl.

Även om antalet igenbommade avdelningar är lågt så förekommer tillfälliga nedläggningar av avdelningar och enskilda vårdplatser oftare. Och under de närmaste åren är det troligt att fler platser och avdelningar kommer att läggas ned, tillfälligt eller permanent, uppger flera landsting till Vårdfacket. Det handlar i dessa fall uteslutande om brist på pengar.

I Värmland och i Kronoberg överväger man att stänga hela avdelningar, medan många andra landsting svarar att man måste spara och att nedlagda vårdplatser kan bli följden. Så svarar Jämtland, Skåne, Gävleborg och Östergötland. Landstinget i Västernorrland har redan tagit beslut om att lägga ned en kirurgavdelning på sjukhuset i Örnsköldsvik och en i Härnösand på grund av dålig ekonomi.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida