Vårdprogram för whiplashskador

6 april 1998

Personer som råkat ut för en whiplashskada mot nacken blir väldigt olika omhändertagna av sjukvården beroende på var i landet de bor. Påkörning bakifrån av en annan bil är den vanligaste orsaken till whiplashvåld mot nacken.

Whiplashskadan kan ge många varierande symtom som ofta blir mycket långvariga. Skadorna är mycket svåra att diagnostisera. Minskad rörlighet och stelhet i halsryggen, värk i nacke och rygg, yrsel och minnessvårigheter är vanliga symtom. Ofta skickas patienterna mellan medicinska specialiteter utan att man riktigt vet vad man ska göra åt besvären. Skillnaderna i behandling beror främst på brist i konsensus.

Smärt- och rehabliteringscentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har nu med stöd av Riksförbundet för Trafik- och polioskadade utarbetat ett vårdprogram för whiplashskadade. Det ska förbättra möjligheterna för whiplashskadade att bli rätt behandlade. Vårdprogrammet ger konkreta råd om hur patienten ska tas om hand i det akuta skedet och i det subakuta och de kroniska stadierna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida