VÅRDSKANDALER

Håkan JönssonVårdskandaler i perspektiv. Debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg267 sidor. ʼngalité 2006 www.egalite.seisbn 91-975231-6-x

1 december 2006

En kvinna på ett äldreboende i södra Sverige har smärtande och illaluktande sår på hälarna. Efter en tid upptäcks larver i såren och ansvarig sjuksköterska och läkare åtalas för att ha tillfogat kvinnan kroppsskada. Exemplet är en av flera skandaler i äldrevården de senaste åren.

Författaren till den här boken är fil dr i socialt arbete. Han har i en studie undersökt hur detta och ytterligare två fall har belysts och debatterats i olika sammanhang. Utifrån dessa analyserar och förklarar han hur synen på samhällsproblem avgör hur en händelse beskrivs, och vilka ställningstaganden det leder till. I exemplet ovan fanns i debatten å ena sidan ett syndabockstänkande: De åtalade hade gjort sig skyldiga till försummelse av uppsåtlig karaktär. Å andra sidan bemöttes detta bland annat med argument grundade i ett organisatoriskt och arbetsmiljöperspektiv: Sjuksköterskor fick i och med ädelreformen och slimmade organisationer en orimligt stor arbetsbörda. Rätt eller fel? Författaren ger inga svar utan presenterar ett alternativ anti-diskrimineringsperspektiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida