Vårdstudenter mer empatiska än teknologer

Vårdstudenter mer empatiska än teknologer
Blivande läkare och sjuksköterskor har mer empati än exempelvis fysiker. Arkivbild: Colourbox

Fantasi, förmåga att tänka sig in i andras situationer och omtanke. Att det är vanligt bland vårdpersonal torde inte förvåna någon. Lite mer överraskande är det kanske att graden av empati går att mäta — och att studenter inom vårdsektorn slår teknologer med hästlängder.

15 januari 2013

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt empatin hos 200 studenter från sex olika utbildningsprogram med hjälp av etablerade frågeformulär som bland annat visar graden av fantasi, förmåga att se andras perspektiv, om man bryr sig om andra men också egen oro och ångest.

Störst skillnad gentemot fysikstudenter

Resultaten visar tydliga skillnader mellan å enda sidan blivande läkare och sjuksköterskor, å andra sidan teknologer. Skillnaden minskade dock markant för datavetarna efter att resultaten korrigerats för kön, medan den kvarstod för studenter i tillämpad fysik. Enligt forskarna beror skillnaden mellan de två grupperna av teknikstudenter på att datavetarna undervisas med problembaserat lärande som ofta sker i grupp där man måste ta hänsyn till varandra, och det kan påverka graden av empati.

– Empati kan ha både en kognitiv och en känslomässig aspekt. Förmågan att se saker ur andras perspektiv är främst kognitiv, medan att bry sig om andra är en mer känslomässig komponent, säger Chato Rasoal, forskare i psykologi, enligt ett pressmeddelande.

Ny studie om problembaserat lärande

Han tycker att det är viktigt att även de som arbetar med maskiner har en välutvecklad empati och exempelvis civilingenjörer leder ofta team med många inblandade.

I en nu pågående studie ska forskarna undersöka om går att öka graden av empati med hjälp av problembaserat lärande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida