Vårdutbildning ger säkert jobb

Sjuksköterskor och biomedicinska analytiker kan vara rätt säkra på att få jobb när de är färdigutbildade. Nio av tio som tog sin examen läsåret 2000/01 hade jobb 2002.

15 oktober 2004

Att utbilda sig i ett yrke i eller i anslutning till vården är det bästa om man vill vara säker på att få ett jobb. Det visar statistik från Högskoleverket, som publicerats i dag.

Allra bäst går det för läkarna och apotekarna (92 procent hade fått jobb). Därnäst kommer sjuksköterskor (91 procent) samt biomedicinska analytiker och receptarier (90 procent). Också de som tagit magisterexamen (88 procent) och kandidatexamen (86 procent) i vård och medicin tillhör topp-10 i tabellen.

Allra bäst är det att gå ut från Sophiahemmets (93 procent) respektive Röda korsets (92 procent) högskolor. Karolinska institutet landade på 89 procent och Ersta Sköndals högskola på 87 procent. 80 procent av de sjukgymnaster och 77 procent av de arbetsterapeuter som tog sin examen 2000/01 hade jobb 2002.

Bara var tredje konstnär

Sämst anknytning till arbetsmarknaden har de studenter som gått på Konstfack. Av dem hade bara 42 procent fått arbete året efter sin examen. Och som grupp gick det sämst för konstnärerna, där bara var tredje hade etablerat sig på arbetsmarknaden ett år efter examen.

Alla siffror avser dem som enligt Statistiska centralbyråns definition var ?etablerade på arbetsmarknaden? (se faktaruta).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida