Vårdvetenskap på Internet

8 maj 2000

BLEKINGE. Ett 20-tal sjuksköterskor i Blekingelandstinget läser vårdvetenskap 21–40 poäng via Internet. Enligt vad som sägs ska de få göra det på betald arbetstid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida