Vårdvetenskap via nätet

8 mars 2000

I februari började tio sjuksköterskor i Kristianstad och tio i Lund att läsa 21–40 poäng i vårdvetenskap via nätet – på arbetstid. Utbildningen sker inom ramen för Region Skånes projekt Livslångt lärande. Många sjuksköterskor som avslutade sin grundutbildning före 1993 behöver komplettera sina kunskaper i vårdvetenskap. Projektet har också lett till att nätverk skapats. I Helsingborg har sjuksköterskorna ett nätverk med kontakt via Internet för att öka kunskaperna om smärtbehandling. Vid det nya barn-sjukhuset i Lund utvecklar sjuksköterskorna ett vårdprogram via näte

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida