Varje överträdelse kostar 200 000 kronor

9 augusti 1999

GÄVLEBORG. Det har länge funnits brister i arbetsmiljön på Bollnäs sjukhus, bland annat påpekat ett flertal gånger av Vårdförbundet. Nu har Yrkesinspektionen tappat tålamodet och ställt ett antal krav på förbättringar. Bland annat sägs att det ska råda balans mellan arbetsbelastning och tillgängliga resurser så att personal inte utsätts för hälsorisker på grund av stress. Varje gång något av de olika kraven överträds måste sjukhusledningen betala ett vite på 200 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida