Världens mest jämställda land?

Världens mest jämställda land?

Ledare. Man kan lockas att tro att vunna framgångar gäller för all framtid och att utvecklingen fortsätter framåt. Men inom vissa områden går det till och med baklänges.

5 december 2012

Nyligen dog en kvinna i Irland efter att ha nekats abort, trots att fostret var döende och kvinnan led av svåra smärtor. Starka konservativa krafter över hela världen arbetar hårt för att inskränka kvinnors rätt att bestämma om den egna kroppen och äventyrar därmed kvinnors och barns hälsa.?

I utvecklingsländerna är situationen mycket dyster. Trots FN:s millenniemål om ökad jämställdhet och förbättrad hälsa för kvinnor och barn står utvecklingen på många ställen stilla. Många flickor får aldrig möjlighet att gå i skola och kan därmed sällan arbeta utanför hemmet, eller nå en beslutsfattande ställning i samhället. ??

I USA är bara var femte person i kongressen kvinna. Nätverket Emily’s List stödjer kvinnliga demokrater för att nå en ökad representation i olika politiska organ — för att verka mot de konservativa krafterna. Emily’s List kallar republikanernas politik ”The war on women”. ?

I Sverige har vi nått långt vad gäller politisk representation, men osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor är fortfarande verklighet och kvinnor tar det huvudsakliga ansvaret för hem och familj. Var tredje kvinna jobbar deltid och kvinnor tar ut mer än tre fjärdedelar av föräldraledigheten.?

Denna arbetsfördelning och skilda värdering av män och kvinnor speglas tydligt i svenska bolagsstyrelser. I de börsnoterade bolagen är 96 procent (!) av styrelseordförandena män. ?

USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright myntade uttrycket: ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra.” Och jag är benägen att hålla med. Om vi ska kunna nå ett samhälle där kvinnor och män delar lika och har lika mycket makt måste vi skapa starka nätverk för kvinnor, på alla nivåer i samhället!?

Det behövs också ett kraftfullt politiskt agerande och en tydlighet från både regering och opposition. Hur tänker ni agera för att vi som arbetar inom en traditionellt kvinnlig bransch ska bli rättvist värderade? Och hur tänker ni jobba mot de krafter inom EU som hotar att inskränka våra rättigheter? För det kan även drabba kvinnor här — i ”världens mest jämställda land”.

Ur min agenda

december 2012

  • 3 Möte om patientmaktutredningen
  • 4 Möte med Centerpartiets grupp för välfärdspolitisk utveckling
  • 6 Seminarium med Sjukgymnastförbundet, LS
  • 10 Förbundsstyrelsen sammanträder
  • 11-12 Förbundsråd
  • 13 Möte med SKL
  • 13 SBU-nämnden sammanträder
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida