Världshjärtdag i september

2 oktober 2000

För att öka människors kunskap om hjärt-kärlsjukdomar anordnades en World Heart Day den 24 september. World Heart Federation, som är en global sammanslutning av organisationer som arbetar med hjärt- kärlsjukdomar, är initiativtagare till Världshjärtdagen som ska bli ett årligen återkommande arrangemang. Hjärt-lungfonden och Svenska kardiologföreningen ingår i federationen.
   
I år fokuserades aktiviteterna på en viktig riskfaktor nämligen fysisk inaktivitet. Öppna föreläsningar och poängpromenader på »Hälsans stig« arrangerades av de båda svenska organisationerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida