Värmland bytte ordförande

4 maj 1998

VÄRMLAND. Anna-Lena Bohlin heter den nya ordföranden i Vårdförbundets lokala avdelning i Värmland. Hon övertar posten sedan den tidigare ordföranden Ninni Carlsson-Eriksson efter fem år valt att avgå. Anna-Lena Bohlin har en tjänst som sjuksköterska på kirurg/medicin i Karlstad och har tidigare varit samordnare i Karlstad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida