Värmlands löner förhandlas centralt

Vårdförbundet har ledsnat på hur landstinget i Värmland i de lokala översynsförhandlingarna tolkar det centrala avtalet och har nu begärt en central tvisteförhandling med Landstingsförbundet.

1 oktober 2001

En närmast unik händelse: Vårdförbundet begär en central tvisteförhandling med Landstingsförbundet utan att det först har varit någon lokal löneförhandling.

– Jag har aldrig tidigare varit med om att hoppa över en lokal översynsförhandling, men vi kommer inte längre i diskussionerna med landstinget, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Mats Björck.

Tvisten gäller årets lokala översynsförhandlingar med landstinget i Värmland. Det Vårdförbundet vänder sig emot är att landstinget vägrar att diskutera mer än 2,0 procent, trots att det i avtalet sägs att utrymmet ska vara »minst 2,0 procent«.

Vårdförbundet anser också att landstinget bryter mot både andan och formen i avtalet genom att i mycket hög grad lägga ut pengarna generellt, trots att det centrala avtalet betonar att fördelningen ska vara individuell.

Svårt att försvara
– Det är anmärkningsvärt att en arbetsgivare gör så här med tanke på att det är Landstingsförbundet som tagit initiativet till att ha ett individuellt system, säger Mats Björck.

Han anser att Värmlandslandstingets agerande är en provokation mot Vårdförbundet som organisation.

– Det innebär att vi har svårt att försvara för medlemmarna i Värmland att vi gått med på det här avtalet när det inte tillämpas som vi och Landstingsförbundet har varit överens om centralt, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida