Västerbotten först med att lova 25 000 kronor till alla

Västerbotten först med att lova 25 000 kronor till alla
Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbotten, ser lönehöjningen som ett strategiskt beslut som kan minska andra kostnader.

Höjer lägstalönen för nya sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

3 september 2014

Västerbottens landsting blir först i landet att lova nya sjuksköterskor en ingångslön på minst 25 000 kronor i månaden. Det är en seger för både studentupproret och Vårdförbundet.

– Fantastiskt roligt. Min förhoppning är att vi vänt trenden, att landstinget tar nya grepp för att behålla sjuksköterskorna här. Jag har en känsla av en ljusare framtid, säger Charlotta Hellström, ordförande i Vårdförbundet i Västerbotten.

Idag anställda höjs också

Satsningen gäller grundutbildade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor från 1 september. Samtidigt höjs lönen till minst samma nivå för de sjuksköterskor som i dag är anställda och ligger under.

Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbotten, poängterar att det inte rör sig om en schablonlön.

–  Men 25 000 kronor är den nya lägsta lönen. Vi fortsätter med individuell lönesättning efter kompetens, säger han.

Vägs mot andra kostnader

Bristen på sjuksköterskor i landstinget har lett till att vårdplatser stängs. Kostnaden för de högre lönerna ska ställas i proportion mot de extra kostnader bristen lett till.  Stängda avdelningar, transporter till andra vårdgivare, hyrsjuksköterskor och stafettläkare tär på landstingets ekonomi.

– Därför var det här beslutet inte svårt att ta. Det här är en strategisk satsning. Det är svårt att hitta sjuksköterskor, vi har samma bekymmer som övriga landsting efter sommaren med att inte kunna öppna vårdplatser på grund av att bemanningen inte är full, säger Anders Sylvan.

Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (s) har blivit informerad om att beslutet var nödvändigt för att landstinget ska klara att öppna vårdplatserna. Han vill lämna lönesättningen åt parterna enligt den svenska modellen, men bekräftar att ekonomin är under kontroll.

– Det är inget extra budgetbeslut fattat för det här. Det måste rymmas i budgeten för 2014 och 2015. Men efter en jobbig period är vårt ekonomiska läge mer gynnsamt än på många år, säger han.

Vårdfokus har tidigare beskrivit hur det går att förhandla sig till en lön på 25 000 kronor hos andra landsting, som i Stockholm, Uppsala och Östergötland. Men Västerbotten är först ut att höja den lägsta nivån generellt för nyexaminerade sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida