VÄSTERNORRLAND: Erbjuder extra förmåner

Landstinget i Västernorrland erbjuder bland annat gräsklippning och städning för att både locka nya sjuksköterskor och läkare till länet och behålla de nuvarande.

5 november 2001

Det är en diger samling som landstinget fört upp på den lista som skickats ut till de olika förvaltningarna: rekryteringsbonus (upp till 15 000 kronor), startbidrag (upp till 40 000 kronor), flyttbidrag, friskvård och rekreation (även utanför landstingets anläggningar), subventioner av lunch, kaffe och förfriskningar, lön under vidareutbildning, frimånad (en månads tjänstledighet med lön vart fjärde år) hemservice (städning, gräsklippning, snöskottning med mera), subventionerat medlemskap i yrkes/branschföreningar, bidrag till barnomsorg och en hel del annat.

Syftet med åtgärderna är att täcka bristen på sjuksköterskor och läkare genom rekrytering utanför länet och därmed få verksamheten att fungera utan att behöva anlita bemanningsföretag.

Dessutom vill landstinget erbjuda redan anställd personal individanpassade förmåner för att »öka trivsel, motivation och effektivitet«.

Beslutet har tagits centralt i landstinget, men sedan gör varje förvaltning sin satsning utifrån sina förutsättningar. Förmånslistan kommer därför med största sannolikhet att skilja sig åt inom landstinget.

En utvärdering av hela paketet ska göras under 2002. De första reaktionerna har varit nästan enbart positiva.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida