Västmanland och Södermanland planerar gemensam specialistvård

Landstingen i Västmanland och Södermanland har påbörjat ett samarbete som kommer att innebära samordning av specialistsjukvården i de två länen. Ändå kan specialistvården komma närmare patienten.

3 september 2003

Glenn Andersson, som är ordförande i Västmanlands landstingsstyrelse, menar att en sammanslagen specialistsjukvård inte behöver innebära att det blir sämre för patienten. En gemensam kärlkirurgi till exempel betyder inte att man inte kan ha specialistmottagningar både i Västerås och i Eskilstuna.

– Dessutom kan specialistsjukvården komma närmare patienten med en förändrad organisation. Man kan låta specialistsjukvården komma ut till vårdcentralen i exempelvis Gnesta och Östervåla en gång i månaden, säger han.

Vårdförbundet positivt

Ordföranden i Vårdförbundets lokalavdelning i Södermanland, Margot Bergman, är positiv till planerna.

– Äntligen. Vi har levt med underskotten och väntat på att man ska göra något åt situationen. Förändringarna är nödvändiga om kvaliteten på vården ska kunna bibehållas, säger hon.

Första steget i projektet är att undersöka möjligheterna till samarbete inom de de 27 specialiteter som nu finns vid de båda sjukhusen Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Centrallasarettet i Västerås.

– Tanken är att slå ihop till en gemensam Mälarsjukvård, även ambulanssjukvården, säger Glenn Andersson.

För höga kostnader i dag

Bakgrunden är att de båda landstingen, som är ungefär lika stora och har liknande förutsättningar och behov, måste hitta nya vägar för att kunna upprätthålla kompetens och kvalitet. Sjukhusen i Västerås och Eskilstuna står dessutom i begrepp att förnya lokaler och utrustning.

– Det kostar för mycket att hålla en hög specialistnivå i så små landsting som Södermanland och Västmanland, säger Glenn Andersson.

Margot Berman tror att en samordning av resurserna även  är bra för Vårdförbundets medlemmar.

– Bemanningsproblemen kommer att minska och det kommer att leda till utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.

Klart 2007?

När områdena för samarbete ska väljas ut är utgångspunkterna att titta på i vilka verksamheter det är en vinst att ha ett större befolkningsunderlag och vilka som den enskilda medborgaren sällan behöver nyttja. Dessutom vad som kan utnyttjas effektivare, var det finns nyckelpersoner som gör verksamheten mycket sårbar om de slutar samt vilka verksamheter som behöver nyinvesteringar som bättre lokaler eller utrustning. Även gemensam upphandling av regionsjukvård planeras.

– Målet är att det i januari 2007 ska finnas en gemensam mälarsjukvård, säger Glenn Andersson.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida