Västmanlands ordförande hoppade av före årsmötet

Misstroende inom styrelsen var orsaken till att Ann Cleverstam hoppade av som ordförande i Västmanland precis före årsmötet.

Dagen före årsmötet i mitten på mars förklarade valberedningen för Ann Cleverstam att den inte kunnat få någon att ställa upp som vice ordförande så länge hon satt kvar som ordförande. Efter ett möte med styrelsen samma dag som årsmötet, och då det framkom att det fanns misstroende mot henne från några ledamöter, valde hon att precis före årsmötet ställa sin plats till förfogande trots att hon hade ett år kvar på sin mandatperiod. Beslutet kom som en överraskning för årsmötesdeltagarna.

Något misstroende mot henne uttalades inte på årsmötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Någon ny styrelse valdes inte, utan den frågan ajournerades och ett förslag ska arbetas fram tills årsmötet återupptar förhandlingarna i april. Men det görs av en ny valberedning eftersom årsmötet valde att inte välja om den gamla. Fram till aprilmötet har den lokala avdelningen i Västmanland en styrelse utan ordförande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida