Västra Götaland. Nya sjuksköterskor får testa olika avdelningar

Sjuksköterskestudenter som tar examen i januari ska få en extra yrkesintroduktion vid regionens sjukhus. Tanken är att rusta inför sommaren.

10 december 2013

I morgon tisdag väntas regionstyrelsen i Västra Götaland besluta om att satsa 30 miljoner kronor på 185 anställningar med en förstärkt yrkesintroduktion. Sjukhusen i regionen ska kunna ansöka om pengarna för att anställa nyutexaminerade sjuksköterskor och ge dem en extra bra möjlighet att lotsas in i yrket genom att gå bredvid och prova olika avdelningar.

Från januari till maj pågår yrkesintroduktionen, sedan ska sjuksköterskorna erbjudas en anställning under sommaren. För hösten finns det dock inga garantier, rapporterar tidningen Ny tid.

Satsningen görs för att råda bot på problemet med att många studenter inte är rustade för yrkeslivet efter examen. På sommaren är det dessutom svårt för sjukhusen att erbjuda nyexaminerade sjuksköterskor handledare på grund av semesterledigheter, så tanken är också att satsningen ska underlätta tillsättningen av semestervikariat.

Målet är att den förstärkta yrkesintroduktionen ska bli standard för nyexaminerade sjuksköterskor som anställs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida