Vätskebaserad analys inte bättre än Pap-smear

Vätskebaserade analyser av cellprover är inte bättre än den traditionella Pap-smear-metoden för screening av cancer i livmodershalsen.

23 januari 2006

Det visar en litteraturgranskning av 56 studier som gjorts av några forskare vid universitetet i Sydney i Australien. Studierna omfattar tillsammans cirka 1,25 miljoner utstryk.

I mer än 30 år har Pap-smear använts för att screena cellförändringar i cervix. Problemet med metoden är att många cellförändringar missas vilket gör att kvinnorna måste gå på regelbundna kontroller för att inte ?slinka igenom? screeningen.

På senare år har det därför utvecklats vätskebaserade analysmetoder, som av många anses fånga upp betydligt fler cellförändringar än Pap-smear.

Varierande resultat

Men resultaten från olika studier har varierat kraftigt. I vissa studier har vätskebaserade analyser visat sig vara överlägsna Pap-smear medan andra studier knappt har kunna visa någon skillnad alls mellan de båda metoderna.

Och när den australiensiska forskargruppen har lagt samman olika studier visar det sig att de inte hittar några direkta fördelar med vätskebaserade analyser. Enligt forskarna genererar den inte färre oanvändbara utstryk än Pap-smear och den leder inte heller till att fler höggradiga cellförändringar upptäcks.

Positivt resultat i Sverige

– Resultatet stämmer inte med vår erfarenhet. I vår studie hittade vi 40-50 procent fler förändringar med vätskebaserad cytologi jämfört med Pap-smear, säger Walter Ryd, docent i patologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Den studie han talar om är en kontrollerad studie gjord på cirka 4 000 kvinnor i Stockholm och Göteborg. Hälften fick sina prover tagna vätskebaserat medan den andra hälften undersöktes med Pap-smear.

Dyr metod

I flera länder har man generellt gått över till att använda sig av den vätskebaserade metoden vid cervixscreening. Men trots de goda resultaten från den svenska studien används inte metoden i någon större utsträckning här hemma i Sverige. Metoden anses vara för dyr. Jämfört med Pap-smear kostar varje prov nästan dubbelt så mycket.

– I Göteborg används vätskebaserade analyser framför allt på kvinnor som kontrolleras efter att ha behandlats för cellförändringar. Men i den vanliga screeningen används metoden ännu inte, säger Walter Ryd.

Källa: The Lancet 2006;367:122-132.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida