Växtkraft mål 3 ger bidrag till arbetslivsprojekt

Växtkraft mål 3 är ett program finansierat av Europeiska socialfonden, en av EUs strukturfonder, som ska stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Förutom till kompetensutveckling går det att söka bidrag till projekt som integration, jämställdhet och jobbrotation.

Växtkraft mål 3 är indelat i två steg. Avdelningarna på Södersjukhuset berättar om hur de genomförde
steg 1 som är en analys av verksamhetens nuläge och framtid. En sådan analys dokumenteras i en handlingsplan som skickas till ESF-rådet, den myndighet som driver Europeiska socialfondens program
i Sverige.

För tillfället finns inte några bidrag att få för analysarbetet. Däremot finns pengar att söka för kompetensutveckling. Hur mycket man får i bidrag beror på kostnaden. För en kostnad upp till 100 000 kronor kan man få 40 procent i bidrag. Kostar det mellan 101 000 och 500 000 kronor blir bidraget 30 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida