Velourpappan

3 februari 2003

Författare Roger Klinth
Titel Göra pappa med barn
424 sidor
Förlag Roger Klinth & Boréa bokförlag 2002
Cirkapris 199 kronor
ISBN 91-89140-25-7

Roger Klinth är doktorand på Tema barn vid Linköpings universitet och skriver en doktorsavhandling i historia. Han tar här upp begreppet velourpappa och vad det kommit att betyda för den traditionella bilden av mannen. Under senare delen av 60-talet kom regler som gjorde det möjligt för män att vara pappalediga. På så sätt markerades det gemensamma ansvaret för såväl familjens försörjning som barnens vård och fostran. Trots detta är det fortfarande kvinnorna som till 90 procent utnyttjar möjligheten att stanna hemma med barnen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida