Vem blir pedofil?

Pedofilen kan vara vem som helst, men är det inte. Han är en rädd vuxen som har varit utsatt för fysiska eller psykiska övergrepp i sin barndom.

3 februari 2006

Psykologen Inga Tidefors har skrivit en avhandling om män som har dömts för sexuella övergrepp på barn. Egentligen vill hon inte använda begreppet pedofil på dem.

– De flesta övergrepp begås av dem som också har sex med vuxna, säger hon.

I socioekonomisk mening kan förövaren vara vem som helst. Påfallande ofta är det personer där det inte märks utåt att något är fel ? en hygglig granne eller en lärare. Men gemensamt för dem är att de inte har haft normala uppväxtförhållanden. De har varit utsatta för sexuellt våld eller för andra fysiska eller psykiska övergrepp som barn, och de har vuxit upp till personer som på ett inre plan är skräckfyllda inför andra vuxna.

– Ett barn som bara har upplevt brist blir en vuxen med en orimlig längtan efter något som inte går att få. Det närmaste det varma, mjuka och icke-krävande de kan komma är barnet, säger Inga Tidefors.

Den som gör sig skyldig till sexuella övergrepp på barn drivs av känslor som inte finns tillgängliga för de flesta. De väcker avsky, men enligt Inga Tidefors kan de också väcka känslor som är ännu svårare att hantera för vårdare.

– Att lyssna till deras berättelser om den förbjudna sexualiteten kan väcka sexuella känslor som fyller en med skam. Det behövs handledning för att få avbörda sig och lära sig att hantera de känslorna.

Eftersom mörkertalet alltid har varit stort är det svårt att bedöma, men Inga Tidefors tror inte att antalet sexuella övergrepp mot barn har ökat. Att styvfamiljerna blir fler och män därmed kommer in i familjer i ett sent skede talar för att övergreppen kan öka.

Å andra sidan ser hon den nya papparollen som en skyddsfaktor.

– Att fäder är med vid föräldrautbildning och på förlossningen skapar en närhet till barnen som talar för en nedgång av den biologiska incesten.

Ingen vet hur många av övergreppen mot barn som begås av kvinnor. Inga Tidefors säger att det kan vara ännu svårare att berätta om för offren. Förmodligen för att det är närmast omöjligt att förknippa modersrollen med en förövare.

Från barndom till brott ? om 20 män dömda för sexuella övergrepp mot 38 barn, doktorsavhandling, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet 2002.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida