Vetenskap

10 januari 2000

Författare Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors
Titel Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
150 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 240 kronor
ISBN 91-4400-730-2

Varför ska samhället satsa kraft och resurser på att stödja och främja vetenskaplig verksamhet? frågar författarna till boken och svarar själva: Därför att vetenskapen ger oss möjlighet att ta makten över samhällets utveckling och förverkliga ett bättre liv för allt fler människor.
    
I boken beskrivs de grundläggande krav som måste ställas på ett vetenskapligt arbete för att det ska kunna kallas just vetenskapligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida