Vetenskaplighet
betonas i ny kompetensbeskrivning

7 februari 2005

En ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är på gång. Förslaget har varit ute på remiss och kommer att träda i kraft inom kort.

Vårdförbundet välkomnar kompetensbeskrivningen.

– Den behövs för att stödja yrket som en profession med eget yrkesansvar, och att tydliggöra sjuksköterskans kompetensområde för andra, inte minst allmänheten. Det borde finnas för andra professioner också, exempelvis läkare, säger Anette Richardson, ombudsman på Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida