Vetenskapsrådet föreslår speciella center för vårdforskning

Vårdforskningens vetenskapliga bas och kopplingen till hälso- och sjukvårdens behov bör stärkas. Det anser Vetenskapsrådet som vill se flera vårdforskningscenter, forskarskolor, vårdforskningsprogram och karriärstöd.

Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag kartlagt och utvärderat landets vårdforskning. Utvärderingen har gällt forskningens vetenskapliga kvalitet, samhällsnytta och betydelse för bättre vård och behandling. Omfattning, finansiering och vårdforskningens geografiska fördelning har också studerats.

Vetenskapsrådet förslår bland annat att det ska skapas mellan tre och fem nya vårdforskningscenter i landet. Dessa ska i sin tur kopplas till fem självständiga forskningsenheter. Forskningsenheterna ska komplettera varandra ämnesmässigt och geografiskt.

Centren ska få ekonomiskt stöd i tio år med en utvärdering efter de första fem åren. Rådet föreslår också tre till fem miljoner kronor per år till forskningsprogram inom vårdforskning, pengar som ska kunna sökas löpande.

Forskarskolor med inriktning mot teoriutveckling och vårdrelevant innovation bör också skapas för att utveckla karriärmöjligheter, anser Vetenskapsrådet. Dessutom föreslås 15 halvtidsforskartjänster i vårdrelevant miljö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida